Välj smart! Välj solenergi LKH!

Finansiera din anläggning genom att:
1. Låna till bra villkor
2. Köpa direkt 
3. Helhetskoncept där solelen levereras
som en tjänst med ett fastställt pris, PPA

Bastugatan 31 STOCKHOLM Brf Katthuvudet 14 köper solcellsel till ett rabatterat pris utan egen ekonomisk insats. Läs gärna mer under Betalningsalternativ.

Är NI fastighetsägare, kommersiell- eller BRF?

+ 10 %

Hög direktavkastning varje år

Idag har många förståelsen för att det är viktigt att bidra till klimatomställningen och är beredda att göra vad de kan för att det ska hända. Via statliga investerings- och effektbidrag, och via anläggningarnas egen effektivitet går det enkelt att räkna hem satsningarna ekonomiskt. Vi tror på att ta steget nu.

Snabbt & Enkelt att komma igång

Vi tar ansvar hela vägen från start till drift med skräddarsydda Serviceavtal för att vara säker på anläggningen levererar som det är tänkt. I Helhetsupplägget (PPA) servar vi och tar ansvar i många år framåt.

Typ av anläggning

Beroende på fastighetens behov och utformning förslår vi den mest effektiva lösningen

Välj betalningalternativ

Välja mellan att Låna till bra villkor, Köpa direkt eller i ett Helhetskoncept där solel-energin levereras som en tjänst med ett fastställt pris, PPA

Strax är ni solkraft-brukare!

Vi monterar och driftsätter, besiktigar anläggningen, sköter inkoppling och administration med elhandelsföretag.

För varje solcellspanel från oss kan du titta på tv i en timme eller sälja elen och läsa en bok!

Garantier

Själva solcellen med kisel som grundmaterial och elektroder har många års liv. Solcellspanelernas garantitid varierar mellan 10-25 år. Effektgarantin, att solcellspanelen fungerar och tar emot solen, är nästan alltid 25 år där det utlovas 80 % effekt. Även installationen och installationsmaterialet måste hålla i flera decennier! Vi köper vårt matariel av IBC Solar. Våra anvisningar och offerter behandlar frågan i detalj. Fråga oss gärna!

Service

Servicebehovet är lågt. Det som oftast fallerar är växelriktaren (inverter). De har ofta en garantitid kring 10-15 år. Trots det anser vi att ett serviceavtal är nödvändigt då det också är viktigt att säkerställa att anläggningen verkligen levererar det som den projekterats för. Kostnaden ligger kring 0,5 – 1,5 % av inköpskostnaden. I vårt upplägg Helhet -PPA ingår kostnaden.

Ny teknik

Ska man köpa nu? Ny teknik kommer. Redan nu kan taket läggas om med solcellspaneler som ser ut som shingelplattor, plåttak eller fasadplattor. Relativt snart kommer det att finnas tunnfilm som kan appliceras på många olika ytor till lägre kostnad. Och sedan kommer ju annan teknik som också kommer bli kostnadseffektiv! Så svaret är - ja, bättre att börja nu!