Låna

Till marknadens bästa möjliga villkor

Vi guidar till de mest förmånliga lånen. Beroende på anläggningens storlek och fastighetens sammanlagda kreditutrymme skapar vi kontakter för konkurrenskraftiga lösningar.

Köpa

Vi hjälper er hela vägen till driftstart

Flera lagrum att pricka av, ansökningar för stöd och i vissa fall bygglov sköter vi. När ni beställer en anläggning av oss har vi i offert-stadiet svarat på frågorna som är aktuella och efter er accept tar vi ansvar för att leverera hög kvalitet i själva genomförandet och att anläggningen fungerar som den är tänkt att göra.  Kontakta oss gärna så får vi får möjlighet att visa er driftsnetto-kalkylerna för just er fastighet.

Helhet

Helhetskoncept där solelen levereras som en tjänst med ett rabatterat kilowattpris

Solenergi LKH Fastigheter AB servar och äger anläggningen och all el som produceras köps av fastighetsägaren (Kommersiell fastighetsägare eller Brf) till ett rabatterat pris. Fastighetsägare kan när som helst köpa tillbaka sin anläggning för ett i förväg bestämt pris. 

Vår första anläggning på 7 kWp installerades under november 2019. Brf Katthuvudet 14 på Södermalm i Stockholm får halva husets fastighetshetsel från ren förnybar solel från sitt eget tak!.Till ca 7 % lägre pris dessutom! Solenergi LKH står för alla kostnader. Även bygglovsprocessen vilken varit extra utmanande i kvarter där husen är K-märkta. Se gärna bilden längre ner från installationstiden.

Taket på Bastugatan 31 under installationstiden i oktober/ november 2019