SOLCELLSANLÄGGNING

Att investera i solenergi är bra för klimatet och ekonomin.

Solcellsmarknaden mognar fort. Det finns mycket information om hur solinstrålningen omvandlas till el via likström som blir växelström och kan användas för människors komfort och nödvändighet i livet.

Vi satsar på att installera egna anläggningar på de tak och i de marker som vi förvaltar. Den kunskapen delar vi med oss av för att  att sprida den härliga känslan av att vara solkraftbrukare.

Att räkna på sitt tak eller sin mark som är möjlig för att bygga en stor solcellspark är relativt enkelt inledningsvis. Men ju mer man sätter sig in i regelverk och förutsättningar så förstår man att det krävs mycket kunskap för att det ska bli bra.

Eftersom anläggningarna ofta har garantitider på upp till 25 år och beräknad livstid på kanske 40 år (!) så är det lika bra att göra rätt från början. 

Rätt sorts projektering, tillståndsinhämtning, installation och satsning på material som håller samt satsa på övervakning och service. Och att fundera igenom om det från början ska finnas batteri för att lagra elen till natten eller molniga dagar och laddstolpar för fordon (bil, båt och maskiner med flera).

Generellt vill vi tro på att köpa den senaste tekniken där varje solcellsmodul kan leverera över 330 watt per enhet (cirka 210 watt per kvadratmeter)

3 olika betalningsalternativ

Lån

kr 375
per kW/år
  • Vi guidar till de bästa villkoren utifrån era behov och önskemål

Kontant

Från 8700
kr/kW
  • 15 % vid order 65 % vid leverans och montage 20 % vid färdig anläggning

Helhet

Fastpris
/månad
  • PPA (Power Purchase Agreement). Om ni av olika anledningar inte vill investera just nu så gör vi det, på ert tak!
Populär

”Tydlighet och korrekta kalkyler är viktigt för oss! Solenergi LKH är ett företag som levererar det vi frågar efter”  Långskär AB 

Har du frågor? Vi tror på personliga möten.

Telefon: 08-720 04 50

E-post: kontakt@solnrj.se

Hornsgatan 15 plan 5
118 46 STOCKHOLM